Sunkrone logo

Dispositiu LED per a conductes de llum solar

LED Sunkrone el dispositiu dissenyat per a complementar la llum natural Solatube® durant la nit i/o en intervals de poca llum solar.

Dispositiu led Sunkrone per a Solatube

Llum eficient dia & nit

Quan instal·lem el sistema Solatube® obtenim una font d'il·luminació ideal, però només durant el dia. En canvi, per a la nit i/o en intervals de poca llum solar, necessitem fer ús d'un sistema d'il·luminació alternatiu. El Sunkrone™ converteix el sistema Solatube en una font d'il·luminació dual que ens permet il·luminar l'espai interior, de manera eficient i eficaç, tant de dia com de nit.

 • Làmpada ultra-eficient dia & nit.
  Durant el dia el Solatube aprofita la llum del sol per omplir de vida l'espai interior amb llum natural i sense consumir energia. Quan la llum solar no sigui suficient, podem fer ús del Sunkrone que ofereix un nivell lumínic òptim amb un consum energètic molt baix ja que està basat en tecnologia LED.

 • Llum natural i llum elèctrica des d'un mateix punt. Evitem duplicitats.
  Amb un únic sistema podem il·luminar l'espai interior amb llum natural durant el dia, i llum LED durant la nit. No caldrà que col·loquem una làmpada al costat del Solatube. El resultat obtingut és el d'un sostre més net, ideal pels amants del minimalisme.

 • La llum rebota a l'interior del conducte i arriba de forma suau i confortable.
  Abans de que la llum arribi i ens il·lumini l'espai interior, ha rebotat a l'interior del conducte reflectant i ha passat a través del difusor que s'encarrega de distribuïr-la amb una gran obertura evitant així que es concentri en un punt i pugui causar molestos reflexes que podrien originar problemes oculars.

Durant un dia assolellat...

...els sistemes d'il·luminació natural Solatube funcionen de manera molt eficaç.

La llum natural és suficient

Si hem instal·lat el model de Solatube adequat a l'espai, durant el dia (de 8:00 matí a 20:00 vespre) d'un dia assolellat, pràcticament hauríem de tenir llum natural suficient per no haver de fer ús de sistemes d'il·luminació alternatius.

Gràfic aproximat de l'origen de la llum en la il·luminació diürna en un dia assolellat (de 8:00 a 20:00) d'un espai interior il·luminat amb Solatube:

 • Llum natural
 • Llum artificial / dispositiu LED Sunkrone

 

En el gràfic s'observa com durant el dia, pràcticament només amb llum natural, podem il·luminar l'espai interior de manera òptima. Serà nomès a primera hora del matí o al vespre (a l'hivern) en què haurem de fer ús d'un sistema d'il·luminació addicional (Sunkrone o altra làmpada convencional).

Durant un dia núvol...

...la quantitat de llum natural que ens aportarà el sistema Solatube serà menor.

Què passa un dia de pluja o amb el cel ennuvolat?

La quantitat de llum natural obtinguda en un dia, o durant un interval plujós o ennuvolat, resulta inferior a la d'un dia assolellat. En alguns casos, com podria passar en un passadís, una escala, o un rebost, es pot donar que aquesta ja sigui suficient per no haver d'obrir un llum addicional (elèctric). Però en espais que es requereix una bona il·luminació, com una cuina, unes oficines o un taller, és molt probable que sí s'hagi de fer ús d'altres sistemes d'il·luminació artificial. Els dispositius LED Sunkrone permeten complementar aquesta manca de llum en aquestes situacions.

En llocs de treball és molt recomanable que els dispositius LED Sunkrone funcionin amb regulació automàtica. D'aquesta manera, quan la llum natural per sí sola no és suficient, els leds s'accionen automàticament i en la justa mesura per tal d'obtenir el nivell lumínic òptim.

Gràfic aproximat de l'origen de la llum en la il·luminació diürna d'un dia ennuvolat (de 8:00 a 20:00) d'un espai interior il·luminat amb Solatube:

 • Llum natural
 • Llum artificial / dispositiu LED Sunkrone

 

En el gràfic podem observar com, en espais de treball o que requereixen d'un mínim nivell lumínic, en dies o intervals de poca llum solar cal fer un ús important de sistemes d'il·luminació elèctrica.

Però... i per la nit?

...no hi ha aportació de llum natural el dispostiu Sunkrone pren protagonisme però incorporant el dispositiu led Sunkrone

Què passa durant la nit, no funciona?

El sistema Solatube és molt eficaç en aportar llum natural en epais foscos. Però necessita de la llum del sol per a poder il·luminar. Incorporant el dispositiu LED Sunkrone podem aprofitar el sistema i convertir-lo en una làmpada eficient que ens permeti il·luminar l'espai interior també durant la nit.

Evitem duplicitats

El que està clar és que necessitarem un sistema d'il·luminació elèctrica per a complementar el Solatube si volem il·luminar l'espai interior durant la nit. Amb el dispositiu LED Sunkrone incorporat al sistema Solatube aconseguim obtenir la il·luminació de l'espai interior, tant de dia com de nit, des d'un mateix punt. D'aquesta manera evitem haver d'instal·lar una làmpada diferent específicament per a la nit o com a reforç de la llum natural.

 

Gràfic aproximat de l'origen de la llum en la il·luminació de 20:00 a 8:00 (durant la nit) d'un espai interior il·luminat amb Solatube:

 • Llum natural
 • Llum artificial / dispositiu LED Sunkrone

 

La llum natural que apareix en el gràfic seria la que arribaria a primera hora del matí o bé a última hora del vespre (a l'estiu). El que queda clar és que, durant la nit, es fa necessari, o bé un dispositiu LED Sunkrone, o bé un altre sistema d'il·luminacio elèctrica convencional. 

TOP